Znaki ostrzegawcze produkowane są na podkładach z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,25mm w kształcie trójkąta równobocznego z zaokrąglonymi wierzchołkami. Krawędzie metalowej tarczy znaku są podwójnie zagięte na całym obwodzie, a na drugiej krawędzi zagięcia znajdują się otwory służące do mocowania znaków za pomoca uchwytów uniwersalnych. Blaszana tarcza znaku jest malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym RAL 7037.
Lica znaków ostrzegawczych wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:
a) folia odblaskowa typu 1,
b) folia odblaskowa typu 2.
W przypadku znaku A-7 obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.
Podstawowa grafika znaku (czerwona obwódka) zawsze jest nanoszona metoda sitodruku. Grafika wypełniająca w kolorze czarnym jest nanoszona sitodrukiem (przy większych zamówieniach) lub jest wyklejana z foli nieodblaskowej (przy małych zamówieniach).

Wielkość znaku

Długość boku

Mini ( MI )

600 mm

Małe  ( M )

750 mm

Średnie ( S )

900 mm

duże   ( D )

1050 mm

Wielkie  ( W )

1200 mm

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:
- kategorię i symbol znaku, np. A–7, A–20,
- wielkość znaku - podając skróty literowe wielkości znaków (MI, M, S, D, W) lub podając długość boku znaku w mm (600, 750, 900, 1050, 1200),

- typ folii odblaskowej, np. typ 1 (I gen) lub typ 2 (II gen).

Przykładowe skróty w zamówieniu na znak ostrzegawczy A-1 niebezpieczny zakręt w prawo, w wielkości średniej, na folii typu 1:

A-1/S/typ1

         lub

A-1/900/I gen

1. Znaki ostrzegawcze uprzedzają o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo, oraz zobowiązują uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

2. Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do znaku, który umieszcza się w odległości do 50 m od skrzyżowania na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, oraz do 25 m od skrzyżowania na pozostałych drogach

4. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje odległość znaku od miejsca niebezpiecznego.

5. Umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo, jeżeli długość odcinka przekracza 500 m; umieszczona pod znakiem ostrzegawczym tabliczka oznacza koniec takiego odcinka.

6. Znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.