Znaki informacyjne "D"

b_300_450_16777215_0_0_images_znaki_004-informacyjne.pngZnaki informacyjne mają kształt kwadratu lub prostokąta. Podkłady znaku ( tarcza znaku) są wykonane z ocynkowanej blachy stalowej o grubości 1,25mm. Krawędzie metalowej tarczy znaku są podwójnie zagięte a na drugiej krawędzi zagięcia znajdują się otwory służące do mocowania znaków za pomocą uchwytów uniwersalnych. Blaszana tarcza znaku jest malowana farbami proszkowymi w kolorze szarym RAL 7037.

Lica znaków informacyjnych wykonujemy na folii odblaskowej o dwóch różnych parametrach odblaskowości:
a) folia odblaskowa typu 1,
b) folia odblaskowa typu 2.

W przypadku znaków D-6, D-6a i D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowych typu 2.

Podstawowa grafika znaku w kolorze niebieskim a w przypadku znaków D-42 i D-43 w kolorze czarnym zawsze jest nanoszona metoda sitodruku. Pozostałą grafikę znaku wykonujemy sitodrukiem (przy większych zamówieniach) lub wyklejamy symbolami z folii (przy małych zamówieniach).

WYMIARY ZNAKÓW

Znaki zakazu występują w pięciu wielkościach takich, jak w tabelce:

Wielkość znaku

Skrót

Długość podstawy
L

Wysokość
h

mini

(MI)

400 mm

L + 100 n

małe

(M)

600 mm

L + 150 n

średnie

(S)

600 mm

L + 150 n

duże

(D)

900 mm

L + 225 n

wielkie

(W)

1000 mm

L + 300 n

n = 0, 1, 2

 

Zwiększenie wysokości znaku (np. n=2) może nastąpić w razie konieczności podania na nim informacji uzupełniających niemieszczących się na znaku o normalnej wysokości.
W czterech wielkościach (MI, S i M, D, W) występuje tylko część znaków informacyjnych. Niektóre znaki informacyjne występują tylko w jednej wielkości, bez względu na rodzaj drogi.
Znaki D-42 i D-43 mają podstawowy wymiar: L=1200mm, h=700mm. Jednak na drogach powiatowych i gminnych dopuszcza się znaki D-42 i D-43 o wysokości 530mm (1200x530mm).

Wymiary w mm znaków informacyjnych dla n = 0 (kwadratowych) występujących w czterech wielkościach.

D-1, D-2, D-3, D-4a, D-4b, D-5, D-6, D-6a, D-6b,

D-18, D-21, D-21a, D- 35, D-35a, D-36, D-36a

 mini

małe i średnie

duże

wielkie

400x400

600 x 600

900 x 900

1200 x 1200

 

Wymiary w mm znaków informacyjnych dla n=1 (prostokątnych) występujących w czterech wielkościach.

D-7  do D-17D-18aD-18b,   D-22 do D-34a,   D-37 do D-38.
D-50, D-51

n

mini

małe i średnie

duże

wielkie

n = 1

 400x500

600 x 750

900 x 1125

1200 x 1500

n = 2

400x600

600 x 900

900 x 1500

1200 x 1800

 

Uwaga:
- znaki D-13a oraz D-14b występują tylko w wielkościach: duże (1350x1125) i wielkie (1800x1500),
- znak D-51 nie występuje w wielkości mini.
Znaki i ich wymiary występujące tylko w jednej wielkości bez względu na rodzaj drogi.

Typ znaku

Długość podstawy
L

Wysokość
h

 D- 19,  D-20

600 mm

300 mm

D- 19a,  D-20a

600 mm

400 mm

D - 39

3500 mm

4000 mm

D – 40,  D-41

900 mm

600 mm

D – 44,  D- 45

900 mm

1125 mm

D – 46,  D- 47

900 mm

420 mm

D – 48,D-48a

900 mm

1200 mm

D - 49

1200 mm

1800 mm

D – 52, D-53

900 mm

420 mm

D - 49

1200 mm

1800 mm

 

b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_004-2P1A6358.jpg b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_004-2P1A6366.jpg b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_004-2P1A6397.jpg b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_004-2P1A6481.jpg

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • kategorię i symbol znaku (np. D-1, D–15),
  • wielkość znaku - podać wymiar podstawy i wysokość znaku (np. 600x750mm, gdzie pierwszy wymiar to podstawa znaku, a drugi wymiar to wysokość znaku),
  • typ folii odblaskowej – np. typ 1 (I gen) lub typ 2 (II gen).

Przykładowe skróty w zamówieniu na znak zakazu D-15 przystanek autobusowy, w wielkości średniej, na folii typu 1.

D-15/S/typ1

         lub

D-15/600x750/typ1

TABELA Z WYMIARAMI ZNAKÓW INFORMACYJNYCH (D)

   L - długość podstawy,   H - wysokość znaku 

Symbol znaku

MI
mini

M, S
małe i średnie

D
duże

W
wielkie

L

H

L

H

L

H

L

H

 D-1

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-2

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-3

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-4a,  D-4b

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-5

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-6, a, b

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-7

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-8

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-9

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-10

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-11

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-12

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-13

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-13a,b

---

---

---

---

1350

1125

1800

1500

 D-14

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-14a,b

---

---

---

---

1350

1125

1800

1500

 D-15

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-16

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-17

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-18

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-18a,b

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-19

---

---

600

300

---

---

---

---

 D-19a

---

---

600

400

---

---

---

---

 D-20

---

---

600

300

---

---

---

---

 D-20a

---

---

600

400

---

---

---

---

 D-21

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-22

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-23, a

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-24

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-25

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-26,a,b,c,d

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-27

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-28

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-29

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-30

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-31

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-32

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-33

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-34

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-34a

400

600

600

900

900

1350

1200

1500

 D-35

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-35a

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-36

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-36a

400

400

600

600

900

900

1200

1200

 D-37

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-38

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-39

---

---

3500

4000

---

---

---

---

 D-39a

---

---

3500

4000

---

---

---

---

 D-40

600

400

900

600

---

---

---

---

 D-41

600

400

900

600

---

---

---

---

 D-42,  D-43

---

---

1200

530

1200

700

---

---

 D-44

---

---

---

---

900

1125

---

---

 D-45

---

---

---

---

900

1125

---

---

 D-46,  D-47

---

---

900

420

---

---

---

---

 D-48

---

---

900

1200

---

---

---

---

 D-48a

---

---

900

1200

---

---

---

---

 D-49

---

---

1200

1800

---

---

---

---

 D-50

400

500

600

750

900

1125

1200

1500

 D-51

---

---

600

750

900

1125

1200

1500

 D-52

---

---

900

420

---

---

---

---

 D-53

---

---

900

420

---

---

---

---