Progi podrzutowe

 Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r.
Do wymuszenia fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów samochodowych stosuje się progi zwalniające U-16 i  progi podrzutowe U-17. Dopuszczalną prędkość, przy której samochód osobowy średniej wielkości może przejechać przez próg bez wyraźnych niedogodności ruchu oraz bez zagrożenia niebezpieczeństwa, określona jest mianem granicznej prędkości przejazdu v wyrażanej w km/h. Można je stosować wyłącznie w tych miejscach i na tych odcinkach dróg, na których koniecznie jest skuteczne ograniczenie prędkości  ruchu pojazdów, jeśli inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca.
Progi podrzutowe można stosować poza drogami publicznymi:
- na obszarach o ograniczonej dostępności lub na obszarach zamkniętych (drogi położone wewnątrz osiedli i innych zwartych obszarów zabudowy mieszkaniowej, tereny zakładowe, parkingi itp.) i tylko w przypadkach, gdy konieczne jest ograniczenie prędkości pojazdów  do około 5-8 km/h
- przy wjazdach na parkingi, tereny zakładowe, tereny jednostek użyteczności publicznej itp., jeżeli są tam zainstalowane urządzenia, zamykające teren (bramy, furty, zapory itp.) jako środek wzmacniający działanie tych urządzeń i wymuszający powolny wjazd na ten teren,
- na parkingach i innych terenach podobnych, jako środek dyscyplinujący ruch wewnętrzny.
Wykonywane są z segmentów, z odrębnymi zakończeniami umożliwiającymi ich instalację, w postaci różnych długości, na okres czasowy lub stały. Na progach podrzutowych umieszcza się znak poziomy P-25. Znaku P-25 można nie umieszczać na progach wykonywanych  z segmentów o barwach na przemian czarnej i żółtej. Na powierzchni najazdowej progów wykonywanych z segmentów zaleca się umieszczenie elementów odblaskowych.

Gumowe progi podrzutowe przeznaczone są dla szerokiej grupy użytkowników dróg pragnących zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Wykonane z gumy w kolorze czarnym i żółtym. Są wyposażone w “kocie oczka” poprawiające widoczność progu nocą. Zastosowany materiał zapewnia wieloletnie użytkowanie oraz zachowanie koloru. Progi podrzutowe charakteryzują się prostym i szybkim montażem, możliwością konstrukcji na drogach o różnych szerokościach na okres stały lub czasowy. Otwory w dolnej części służą do przeprowadzenia rury stabilizującej montaż lub w razie potrzeby przewodów elektrycznych.  
W naszej ofercie są trzy rodzaje progów podrzutowych:

  • próg podrzutowy L355,
  • próg podrzutowy L400,
  • próg podrzutowy - punktowy.

Próg podrzutowy L355

b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_032-prog_podrzutowy11.jpg b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_032-prog_podrzutowy1.jpg

b_900_600_16777215_0_0_images_znaki_032-prog_podrzutowy1_tabela.png

 

Próg podrzutowy L400

b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_032-prog_podrzutowy21.jpg b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_032-prog_podrzutowy2.jpg

b_900_334_16777215_0_0_images_znaki_032-prog_podrzutowy2_tabela.png

 

Próg podrzutowe punktowe

b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_032-prog_podrzutowy_punkt1.jpg b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_032-prog_podrzutowy_punkt2.png

b_900_230_16777215_0_0_images_znaki_032-prog_podrzutowy_punkt_tabela.png

 

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • asortyment (próg L355 lub próg L400),
  • zamawiany element (środkowy, narożny),
  • ilość sztuk.

Przykład zamówienia dla progu L355, S= 2340 mm z końcówkami żółtymi:

        - próg podrzutowy L355 – narożny - żółty       - 2 szt.
        - próg podrzutowy L355 – środkowy- żółty     - 3 szt.
        - próg podrzutowy L355 – środkowy- czarny  - 4 szt.

Przykład zamówienia dla progu L355, S= 2340 mm z końcówkami żółtymi:

        - próg podrzutowy L400 – narożny - żółty       - 2 szt.
        - próg podrzutowy L400 – środkowy- żółty     - 3 szt.
        - próg podrzutowy L400 – środkowy- czarny  - 4 szt.

Przykład zamówienia dla progu punktowego z 14 punktami żółtymi i 7 punktami czarnymi:

        - próg L400 – narożny - żółty                   - 28 szt.
        - próg L400 – narożny - czarny                - 14 szt.