Tekst z Dz. U. nr 220 poz 2181 z dnia 23.12.2003 r.
  Separatory ruchu U-25 przeznaczone są do optycznego i mechanicznego:
— rozdzielenia pasów o przeciwnych kierunkach ruchu,
— oddzielenia pasów ruchu dla pojazdów komunikacji zbiorowej,
— wyznaczenia toru jazdy pojazdów,
— wyznaczenia zawężonych pasów ruchu,
— wyznaczania krawędzi jezdni oraz (lub) przeciwdziałania niepożądanemu (niekontrolowanemu) przejeżdżaniu na powierzchnie wyłączone z ruchu, ciągi piesze i rowerowe.
Separatory należy stosować w szczególności tam, gdzie wyznaczenie pasów ruchu za pomocą znaków poziomych jest niewystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu w związku z prowadzonymi robotami w pasie drogowym jak również jako stałe urządzenia bezpieczeństwa.

Separator U-25c wysokość 80 cm

b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_051-U-25c1.jpg Segmenty łączone są ze sobą bezpośrednio podstawami - z jednej strony separator posiada wystający łącznik z otworem, a z drugiej wgłębienie z bolcem.
Długość w połączeniu szeregowym wynosi 116 cm.
Wykonany jest z polietylenu w kolorze białym lub czerwonym.

Dane techniczne:

  • długość - 128 cm,
  • wysokość - 80 cm,
  • szerokość - 40 cm,
  • waga - 10 kg.

 

 

Separator U-25c wysokość 50 cm

b_300_200_16777215_0_0_images_znaki_051-U-25c2.jpg Możliwość łączenia poszczególnych segmentów przy pomocy wciskanego łącznika. Długość w połączeniu szeregowym wynosi 115 cm. Wykonany z polietylenu w kolorze białym lub czerwonym.

 

 

 

 

 

 

 

b_900_256_16777215_0_0_images_znaki_051-U-25c1_2_tabela.png

ZAMÓWIENIA

Przy składaniu zamówień należy określić:

  • asortyment,
  • ilość sztuk.

Przykład zamówienia:

Separator U-25c – H 80 cm- czerwony  -  .... szt.
Separator U-25c – H 80 cm- biały          -  .... szt.
Separator U-25c – H 50 cm- czerwony  -  .... szt.
Separator U-25c – H 50 cm- biały          -  .... szt.